måndag 31 december 2012

Dagarna blir längre men tiden går

Matisse tillfrågades en gång om han ångrade något i sitt liv och då svarade han "att jag inte tecknat mer". (källa osäker)
Visst skulle jag också vilja teckna och åter teckna samt måla och åter måla...,
Och allting annat jag inte hinner med.
Men ibland tänker jag att man kanske måste acceptera och inte gräma mig över alla år som förflutit och all förspilld tid. Livet har gett mig erfarenheter som jag lever med och kan ta hjälp av i mitt fortsatta konstnärskap.

Igår kom jag faktiskt till en insikt.
Familjen begav sig till Kockums isbana för att åka skridskor.
Jag hade inte åkt på minst 25 år.
När jag var i de yngre tonåren tränade jag bandy flera dagar i veckan.
Dessutom åkte vi när jag var barn ofta skridskor ute på sommartorpet och Vänerns isar.
Jag hade förhoppningar om en storstilad insats så att sonen skulle få uppleva vilken skridskoåkare hans pappa är.
Den första kontakten med isen kändes som att jag aldrig hade åkt.
Jag tänkte att detta går åt skogen.
Men efter en halv minut for jag iväg nästan som i fornstora dagar.

Kontentan av detta är att har man en gång lärt sig så finns det där och det krävs bara lite praktik.
Så har man lärt sig teckna och måla så krävs det bara lite uppvärmning.
Men det gäller att våga misslyckas och inte ge upp.
I sport är i för sig fysiken av större betydelse, det finns knappast någon 50-åring i elitfotbollen men i konsten desto fler.

2013 skall jag teckna mycket och träna fysiken.söndag 30 december 2012

Sanning

Möjligheterna som finns att uttrycka sig i text genom internet är fantastiska  men tyvärr har det skrivna språket brister och kan omedvetet eller medvetet misstolkas.
En sats kan beroende på sammanhanget, ordföljd eller betoning få helt annan innebörd.
t.ex Är han klok? resp. Han är klok.
I det första fallet tolkar man ofta frågan som ett påstående i motsats till den andra.
Därför lägger man till exempel och tillägg för att försöka undvika missförstånd.
Flera tidningskribenter har gjort det för vana att endast citera de stycken som passar.
Gärna i syfte att misskreditera meningsmotståndare eller skapa eget berättigande.
Det senare är mer och mer vanligt bland skribenter och journalister.
Man skapar motståndare med suspekta åsikter som passar in i den gängse debatten för att visa hur viktig man är. Kanske upplever man konkurrens från de som är mer insatta, utbildade och erfarna?

Jag upplever detta tydligt inom mitt eget område, konst och kultur, men det är säkert så överallt.
Åsa Linderborg från Aftonbladet är ett bra exempel på problemet.fredag 28 december 2012

Ny skrivare och provokation

Igår fick jag min nya skrivare, en stor klump som krävde fem mans ( tre män och två kvinnor) ansträngningar för att få in i ateljén.
Jag valde en Epson 9900 eftersom jag är van vid en sådan sedan ett par år och den är robust och driftsäker. Dessutom ger den mycket bra resultat.
Många frågar om hållbarheten på printarna men alla testresultat visar på utmärkta resultat.
Håller bättre än många traditionella metoder. Jag har en del äldre grafik och fotografier som gulnat kraftigt.

Inom konstgrafiken finns det här och var ett motstånd mot bruket av digitala verktyg och hjälpmedel.
När motståndet kommer av rädsla eller okunnighet är det reaktionärt och kontrakreativt.
Konstgrafiker har ofta varit gynnade i att kunna försörja sig på sitt konstnärskap.
Ett verk som kan mångfaldigas kan spridas och delta i utställningar på många platser.
Dessutom har konstgrafik en slags inbyggt gott rykte som fint hantverk oavsett den konstnärliga kvaliteten.

Ovanstående argument kan kanske delvis förklara en viss avoghet till digitalt framställd konstgrafik.
Men den digitala tekniken är en del av vår tid och avstår man från att utnyttja den är man inte med i tiden. En bra konstnär kan klara sig utan den men också använda sig av den och utveckla sitt konstnärskap.

De som hårdast förkastar är ofta de som enbart är grafiker och inte konstnärer...

För en tid sedan presenterade David Hockney konst gjord på Iphone och Ipad, det var imponerande.
Har man testat att teckna på dessa vet man vad svårt det är.
Det finns helt nya möjligheter och har man lärt sig att måla och teckna är det fascinerande på vilket sätt man kan arbeta. Många konstnärer som jag vet jobbar med det är i grunden traditionella och mycket kunniga och har därför gjort riktigt bra verk.
I de senaste versionerna av apparna för Iphone och Ipad har dessa blivit ännu bättre och medger riktigt högupplösta bilder.

Som i all konstgrafik finns ett motstånd och en karaktär i tekniken som bär fram konstnärliga möjligheter om man har kunskapen och känslan.

Provocerande är det för många grafiska fundamentalister som hänvisar till ett regelverk.
lördag 22 december 2012

Jultankar

Igår var jag på min sons julavslutning som ägde rum i  s:t Johanneskyrkan i Malmö.
Det var uppträdanden och sång av barnen från skolan bl.a. var min Carl-Axel med i en kör.
Allt var ambitiöst och seriöst genomfört och gjorde ett hoppfyllt intryck.
Det kristna inslaget var lagom närvarande men ändå påtalat - det är en del av vårt kulturarv.
Julen firas till minne av Jesus födelse och den har vi firat i Sverige i många hundra år.
Jag tycker det är viktigt att det historiska arvet görs levande eftersom det lär oss att förstå nuet och framtiden.
Om man förnekar det historiska arvet är man likgiltig för de som skapat grunden för vår egen tid på jorden.  Människans historia är fylld av grymheter och förtryck, men även av godhet och skapandekraft.
Tyvärr har religionerna ofta använts för det förstnämnda.
Religionen har använts som ett medel att tvinga människor till underkastelse av de som önskat få makten istället för det som det borde varit.
En personlig angelägenhet i sökandet efter meningen med livet.

Det primära för oss nu och avgörande måste vara att se till att kommande generationer får en lika vacker jord att leva på som funnits under den tid som människan befolkat den.
Därför är fred och miljö det som är viktigast att enas om.

Fred mellan folk eftersom annars kan vi inte enas om åtgärder för miljön.
Här är religionerna inte enande utan oftast splittrande. Det problemet är kanske olösligt när många troende ofta står för en intolerans som är absurd.
Det gäller även många politiska livsåskådningar och nationell fundamentalism.
Gränsen är egentligen hårfin vad som är religiöst eller det föregående.
Kanske är allt egentligen religion eftersom det kan användas som medel av makten?
Exempel finns.
Speciellt främjade för världsfreden är det i varje fall inte.

Miljön kommer inte i fokus förrän den blir en politisk maktfaktor.
När stora naturkatastrofer inträffar i den demokratiska världen blir den en realitet för folket och politikerna inser nödvändigheten i åtgärder. I totalitära stater kan det bli uppror om inte de styrande gör något.
Kortsiktighet och egoistiskt handlande är alltför vanligt. Det är Guds vilja eller oekonomiskt...
Det behöver inte innebära en större uppoffring för att bli medveten om de åtgärder som krävs för att jorden skall förbli en bra plats för människan att leva på.

Okunnighet är den största fienden.
Men jag tror att vi klarar av det, det finns hopp.


I Sverige finns det två politiska partier som gärna vill framstå som miljömedvetna.
Tyvärr verkar båda vara påverkade av okunnighet och utopier.
De politiska partierna i Sverige är i grunden demokratiska så vem som helst kan bli medlem.
Men det verkar som att en slags romantisk falang får fram sina förslag som i grunden är ogenomtänkta.
I synnerhet i Centerpartiets fall extremt korkade och reaktionära.
Båda partierna borde fokusera på fred och miljömedvetenhet istället för att försöka vinna röster från väljare med extrema åsikter.


Julavslutning med Bladins skola, Malmö

onsdag 19 december 2012

Ateljéombyggnad

Har byggt om i ateljén och studion under ett par veckor.
Bl.a fixat ett förråd och en mysig matplats.
Snart kommer den nya printern...


tisdag 11 december 2012

Lukasplansch 2012

Lukasgillet 2012
Min plansch inför julgillet på Grand i Lund.
"Isfritt hav" ca 210cm x160cm
En kommentar till den globala uppvärmningen och oförmågan att komma överens om åtgärder.
I blickfånget en yppig blondin med nazitecken + andra ideologer.