fredag 1 september 2017

Fake painting

Alla som jobbat i Photoshop känner till filter som omvandlar ett fotografi till något som liknar måleri.
Det ser alltid förskräckligt ut.
Man kan likna det vid Google translate som ibland ger komiska eller obegripliga texter.
Det går inte att översätta utan att tolka och förstå sammanhanget.

Den digitala tekniken har medfört många fantastiska möjligheter men också utnyttjats av charlataner för att "fuska" .
Ett exempel är fotografiskt realistiska konstverk som skall påminna om ett målerisk hantverk i klassiskt anda.  Man skriver med storformatsprinter ut ett fotografi på en duk(canvas) som sedan behandlas med färg eller fernissa för att ge sken av ett genomfört måleri.
För ett otränat öga kan det vara svårt att se de bildmässiga avslöjande bristerna och många blir imponerade av finishen och den fotografiska detaljrikedomen.
Bedrägeriet ligger främst i att man inte redovisar hur det är gjort för om det framgick så blir betraktaren eller köparen säkert besviken och känner sig med rätta lurad.

Det realistiska måleriet av konstnärer som Robert Bechtle och Gerhard Richter
är på avstånd fotografiska men när man kommer närmare syns penseldrag och måleriska effekter tydligt. Dessutom har båda en gedigen  konstnärlig akademisk utbildning.

Richter har gjort en serie verk där han målat direkt på fotografier.
Men det är ett undersökande av måleriska effekter kontra foto.
Och det är väldigt tydligt.

 Robert Bechtle utgår från egna fotografier
som han bearbetar och målar upp på duken.
  Gerhard Richter har använt sig av fotografiet som
utgångspunkt för en målerisk process
Robert Bechtles målningar har en stram och balanserad komposition.
I realismen ligger uttrycket nära konkret abstrakt konst.