lördag 30 januari 2021

Restaurering

Lindholmens slott

Ungefär 18 kilometer utanför min födelsestad Lidköping ligger ruinerna av Lindholmens slott.
Från början en medeltida borg som blev till ett slott inspirerat av Versaille.
Mina föräldrar arrenderade ett torp på Spårön och på vägen dit åkte vi förbi den lilla grusvägen som leder fram till slottsruinen. Slottet brann ner i slutet av 1700-talet, huvudbyggnaden är i ruiner men flyglarna står kvar. Man har svårt att tro att här fanns för 400 år sedan ett pampigt slott med parker och byggnader.

Flyglarna måste nu renoveras och eftersom det är privatägt så kan inte riksantikvarien stå för hela kostnaden. Därför skall man få sponsorer att satsa pengar till restaureringen .

Jag har fått uppdraget att ta fram en reproduktion av en gammal ritning av slottet från 1600-talet.
Camilla Gewing-Stålhane har fotograferat och jag retuscherat.
Det är mycket arbete med den ålderstigna ritningen för att det skall bli bra till ett tryck.
Mögelfläckar och skador som skall lagas. 
Men det skall bli som ett välbevarat dokument från en annan tid.

Fotografiet i original med skador efter att bl.a. varit vikt

Den restaurerade bilden ca 40x40cm

Namnteckning under retusch