fredag 23 mars 2012

Ulf Stålhane editions

Jag har under flera år använt mig av digital produktionsteknik för originalgrafiska konstverk. Den grafiska tryckmetoden har varit "giclée" som är ett vedertaget begrepp för tryck med arkivbeständig inkjet på konstpapper.

Det finns stora kreativa fördelar med tekniken men många använder den endast slentrianmässigt för reproduktioner vilket har medfört ett oförtjänt dåligt rykte.
Jag har samarbetat med olika konstnärer bl.a. KG Nilson , Ann Makander och Yrjö Edelmann och förutom mina egna tryck producerat ett flertal editioner.
Målet är att göra tryck med högsta kvalitet både tekniskt och konstnärligt och som är att betrakta som självständiga originalgrafiska konstverk med uttnyttjande av teknikens möjligheter.
Gränser för vad som är att betrakta som originalgrafik eller reproduktion följer inga absoluta skrivna regler utan handlar om konstnärlig känsla och omdöme.

Under 2010 skrev jag en artikel i Grafiska sällskapets 100-års jubileumsbok " 100 år av svensk grafik" och höll en föreläsning på Konstakademin om Gicléetekniken.

Jag är främst konstnär och ser här möjligheterna att stimulera och utveckla konstnärliga kvaliteter.
Historiskt har tekniska landvinningar medfört vitalisering av konsten.

Ulf Stålhane editions © skall producera konstgrafik med ovanstående policy i främsta rummet.
samarbetar med:
Drewex AB som tillhandahåller utrustning och logistik.
Anders Jönsson , teknisk support
Camilla Gewing-Stålhane, fotograf