fredag 8 mars 2013

After work i ateljén

I torsdags kväll hade jag och min fru Camilla ett litet mingel i min ateljé.
Jag hade printat ut lite tryck och fotografier och satt upp på väggarna.
Visade en del tryck av Ann Makander, KG Nilson, Yrjö Edelmann och mig själv.

Några intressanta printade I-padbilder av Peter Sternäng och ett fint tryck av Kerstin Winberg på  bildskärm.
Stora fotografier av Johan Kalén och  Camilla Gewing-Stålhane.
Sedan hade jag testat en del olika posterpapper för reproduktioner och affischer.


KG Nilson och jag hade gjort en massa variationer på befintliga tryck för att visa på den digitala teknikens möjigheter.


måndag 4 mars 2013

Stilleben och stiltje

När jag arbetade som lärare på Skånska Målarskolan studerade eleverna ibland stilleben, ett klassiskt sätt att lära sig se där man koncentrerar sig på ett motiv som är som namnet "stilla".
Både lärare och elev står inför samma bildproblem och en konkret verklighet.
Ibland arrangerade jag som lärare tingen och påpekade hur viktigt det var att vid en uppställning verkligen anstränga sig för att hitta ett "tema".
Färger, former, material, yta, ljus etc men även också kombinationer av ting med egna uttryck och funktioner. T.ex. en hammare och ett trasigt glas, en kniv, papper, plast, en sax, etc.
Saker som i en bild skapar uttryck som överraskar, roar eller provocerar.
Stilleben har väl under första delen av nittonhundratalet ofta fått funktionen som främst bärare av färg och form. Tänk på Cezanne och Karl Isaksson t.ex.
Tidigare äldre stillebenmåleri kunde ibland vara inriktad på material och stoffmåleri med gestaltning av metaller och glas som ett bra exempel.
Modernare måleri har också tagit upp reklamens språk med illustrativa grepp och ofta ifrågasatt tidigare
uppfattning om god estetik.

Nu känns det som allt är möjligt och en salig blandning av ovanstående borde kanske vara det mest kreativa.
Tillbaka till stillebenmålandet på Skånska målarskolan igen. Vad jag ofta försökte få eleverna till när de själva skulle arrangera stilleben var att ta ut svängarna och våga sammanställa ting som kanske inte alltid avmålats i konsthistorien men ändå var lämpliga som motiv ur målerisk synpunkt. (möjliga att måla). Detta också för att undvika alltför stor påverkan av hur det gjorts av andra.
M.a.o. inte måla som Cezanne när man målar äpplen.
Därför uttryckte jag en viss ringaktning över lökar och krukor.
Det slutade med att jag fick en stor kruka med lökar i av eleverna vid avslutningen.

Nedan lökar och krukor i massor.