torsdag 25 mars 2021

Materialism och narcissism


Det pågår ett angrepp mot bildning och vetenskap från många håll medvetet och omedvetet.

Varför ses kunskap och bildning som något negativt hos många och varför fixerar man sig vid det rent materiella? 

Logik och imateriella värden är svåra att ta på och kräver förnuft och analys.


Det rent råkapitalistiska går hand i hand med socialistiska jämlikhetstankar om att alla är lika.

I den kapitalistiska åskådningen där någon äger produktionmedlen står egentligen inte så långt ifrån att staten skall äga dem som i ett kommunistiskt samhälle.

I kommunistiska samhällen skryter man med rent materiella värden som krigsmaskiner och stora parader. I råkapitalismen skall arbetarna hållas okunniga och bara sköta produktionen.

Genom fördummande mediala kanaler och utbud befästs allmänhetens misstro mot logiska och vetenskapliga resonemang.

Tyvärr medför detta att fake, ting och känslomässiga attribut blir accepterade som giltiga tecken på framgång.


Att söka personlig bekräftelse i det rent materiella eller vidskepelse gör att gränsen mellan en narcissistisk personlighetsstörning och ren galenskap är liten.

Allt grundar sig i en dålig självkänsla där man vill hävda sig med hjälp av verbala attribut och fina prylar. Istället för att ha en substans i sina kunskaper antyder man att man besitter djup insikt i det man för fram. Det gäller att inte avslöja sig. 

Det finns flera vägar att dölja sin okunskap. Man kan vara bufflig och överlägsen. 

Men också  överdrivet positiv och inställsam.

Allt syftar till att framställa sig själv i en så för egot fördelaktig nivå som möjligt, och gärna ännu mer. Det gäller att instinktivt dölja sina brister och därför är man ofta inte lagd åt att lyssna och fördjupa sig.  Och en person som är så positiv kan inte vara en bluff.


En typisk narcissist är fixerad vid sina fina maskiner och lägger sig gärna till med titlar som befäster   

självbedrägeriet. Eftersom det mesta är lögn och påhitt så ändrar man sig hela tiden.

Att ge sig in i den konstnärliga och artistiska branschen är lockande för en narcissist.

Man dras gärna till det känslomässiga istället för det logiska och konkreta.

Det är mycket tomt prat om vad man är kapabel till istället för att visa på resultat.

Att en narcissist lockas till konstbranschen är givet eftersom mätbara kriterier inte alltid är möjliga på vad som är kvalitet. Det går att ljuga och smickra. 


Kejsarens nya kläder av HC Anderssen är genialisk - det är bara de som har känslan som ser tyget som skojarna väver - kungen är naken…

I bröderna Marxfilmen ”En dag i vilda västern”  finns en scen där skojaren Groucho visar sitt visitkort där hans firma heter ”Bonafide” 

(äkta, ärlig) och det imponerar på Chico.


tisdag 23 mars 2021

Antik&auktion aprilnumret - om Carl-Harry Stålhane

Idag fick jag det kommande numret av Antik&Auktion som har en artikel om min pappa.
Skrivet av Petter Eklund som skrev boken "Stålhane".
Kul att se och läsa om professionalism, talang och kunnighet.
Viktigt i det pågående angreppet mot bildning...