måndag 30 januari 2017

9.Charles Scheeler - Suspended powerCharles Sheeler ( 1883 – 1965) amerikansk konstnär och fotograf. 
Inspirerad av Braque och Picassos kubism målade han en tid i en modernistisk stil. 
För att försörja sig tog han jobb som fotograf och hade stora framgångar, 
framförallt som industrifotograf.
Hans fascination för tekniska motiv gjorde att han lämnade 
kubismen och blev mer realistisk som en representant för den 
amerikanska "precisionismen".
Precis som med Ed Ruscha är hans uttryck för mig mer aktuellt för arbetet 
med digitala verktyg och grafik och inte i det fysiska måleriet med penslar och färgFotografi


Fotografi
torsdag 26 januari 2017

8.Vincent van Gogh - drawings

Vincent van Gogh (1853-90)
Sommaren 1980 bilade jag ner till Holland med min Volvo Duett - 64.
Besökte då van Gogh museet i Amsterdam och hans teckningar gjorde ett
mycket starkt intryck på mig.
Mer än måleriet.

lördag 21 januari 2017

7.Claude Lorrain - lavering
Claude Lorrain (1604-82)
Fransk målare som beundrats för ljusets skildring i hans pastorala måleri.
Han låter landskapet vara dominerande i bilderna och har inspirerat senare
tiders konstnärer som t.ex.Turner.
Hans laveringar och teckningar är fantastiska och
har gjort ett starkt intryck på mig.
När man kommer in på de "gamla mästarna" så upplever jag alltid att deras
skisser och teckningar höjer respekten för deras konstnärskap.


Claudemirror
Claude Lorrain har gett namnet år en svart konvex spegel som användes vid  valörstudier.
torsdag 19 januari 2017

6.Gerhard Richter - Toilet paper rollGerhard Richter (1932) Uppväxt i dåvarande DDR.
Gick en konstutbildning i DDR men flydde 1962 till Västtyskland
och fortsatte på konstakademien i Düsseldorf.
Hans realistiska måleri utgår från foto och fotografiska effekter.
Richter är en konstnär som spänner över många olika uttryck och metoder.
Allt med en nyfikenhet, allvar och kunskap som gör att det inte bara blir ytliga byten av stil.

Personligen tycker jag nog inte att det finns något enskilt verk som sticker ut.
Utan det är hans sätt att arbeta utifrån olika förutsättningar och genomföra det som är intressant.
Min uppfattning är att en begåvad och kunnig konstnär måste följa sina visioner och våga
men även hitta sin egen väg.
Alltför många konstnärer utgår ifrån vad andra gör och det man tror sig klara av.
Och förkastar instinktivt det som man inte kan.
tisdag 17 januari 2017

5.Matisse - Le Peintre et son modelé

Le peintre et son modelé
146,5x97cm 1916


Det går inte att bortse från Matisse när man ser på tiden
efter modernismen och hur undervisningen bedrevs på
konstskolorna. 
Hans pedagogiska tillvägagångssätt och att tydligt 
kombinera teckning och förenklat dekorativt måleri är 
ganska lätt att som lärare förklara och som elev förstå.
Kompositionen i målningen ovan hålls samman av den nästan 
svarta formen som vandrar från golvet upp på väggen.
Den vita färgen på väggen fortsätter ner på golvet.

Tiden har väl tärt på en hel del av hans konst men det finns 
mycket som fortfarande håller, tycker jag.
Det som då var djärvt och modernt kan nu se daterat ut.

Hans metoder och konstnärliga processer är intressanta.
Matisse tecknade och målade ofta med motivet framför sig.
Det berättas att han tecknade upp motivet och om han inte 
kände sig nöjd så torkade han bort det för
att börja om igen.  
Allt för direkthet och precision i
uttrycket.måndag 16 januari 2017

4.Robert Bechtle - Potrero Golf Legacy

Potrero Golf Legacy, 2012
Olja på duk150x104cmRobert Bechtle (1932)

Amerikansk fotorealistisk målare & grafiker.
Han utgår från egna fotografier som förlagor till
hans mycket välkomponerade och ljusfyllda målningar.
Det är trots det fotografiska uttrycket  måleriskt utfört
se detaljer nedan:


Kolteckning


söndag 15 januari 2017

Derain - Båtar i CollioureAndré Derain och Henri Matisse fick sitt genombrott med den s.k. Fauvismen.
En fransk version av expressionismen. Ofta starka överdrivna färger och snabbt målade.
På samma gång  dekorativa och våldsamma i uttrycket.
Impressionismen handlade om att studera verkligheten men nu släppte man på iakttagandet och målade utan realistiska och naturalistiska mål.

Framförallt Matisse tilltalar många med sin dekorativa förenklade stil.
Tyvärr blir det då mer ett härmande och upprepande av ett måleri som en gång var intressant.
För över 100 år sedan nu.

Matisse - Landskap i Collioure


Marquet var en konstnär som räknades till
Fauvisterna men som jag själv var mer intresserad av.

Båtar i Collioure
Foto: Ulf Stålhane 1994

tisdag 10 januari 2017

3.Ed Ruscha - Standard station

Ed Ruscha (1937) Räknas som en av de mest betydande konstnärerna
som kom fram med popkonsten.
Arbetar med måleri, grafik,  foto, video & artist´s books.
Det är en konstnär som blivit mer aktuell för mig på senare tid, framförallt i mitt
arbete med digitalt framställda verk och det urbana landskapet.
Jag uppskattar också hans förenkling, komposition och stramhet i uttrycket.


måndag 9 januari 2017

2.Pierre Bonnard - Table toiletteBonnard (1867-1947) var en fransk målare och grafiker som har påverkat
många genom sin sökande fina kolorit, komposition och intima bildvärld.
Jag tog bland annat intryck av hans sätt att komponera med skeenden och bildrum
som ovan exempel med en förgrund och en spegelbild.
Han arbetade även med olika belysning och färgtemperaturer.
Det han såg och hade sett i sin omgivning blev motiv
och utgångspunkt för analys.

Fick se målningen under en föreläsning på Forum - lärare Sölve Olsson

Han tecknade och skissade mycket


Fotografi av Bonnard

fredag 6 januari 2017

1.Georges Seurat - Man leaning on a Parapet

Det finns konstverk som har gett mig aha-upplevelser.
Ibland i första kontakten men även efter tid.
Jag tänkte ta fram några konstnärer och konstverk som påverkat mig
positivt i min konstnärliga process.
Inte i personliga möten utan genom deras konst.
Det är uteslutande konstnärer som också gjort avtryck i konsthistorien
men jag måste också framhålla lärare och kollegors tips.

Visst ska man inspireras och kopiera men det kan också vara förödande att
endast bli en epigon. Framförallt om det hindrar det egna seendet och utvecklingen.
Faran är om man inte sätter sig in i vilken konstnärlig process som ligger
bakom konstnärens verk.
Det får inte bli ett enfaldigt härmande av "stil" och uttryck.
All konst bygger på ett forskande och undersökande annars är det faktiskt inte bra konst.
Och för att nå fram måste man våga göra misstag och utsätta sig för svårigheter.
Den som har talang och uthållighet når fram.

Först ut:

Georges Seurat (1859-91) Frankrike
Räknas till neo-impressionisterna, han undersökte den ljus och färgverkan som kommer av tydligt färgraster. Målningen "Man leaning on a Parapet" är ett ganska tidigt verk i mycket litet format.
Första gången jag såg den var som diabild på ett föredrag av Forumläraren Staffan Nihlén.
Jag blev fascinerad av hur "modern" den var i utförandet.
När jag sedan såg Seurats kritteckningar blev jag än mer imponerad av honom.
Sorgligt nog dog han tidigt - 32 år gammal.
Hans pointillism har härmats som hötorgsstil och hamnat i tavelaffärer.
Den sentida amerikanske realisten Chuck Close har gjort en del spännande verk i ett slags modern pointillism.

Man leaning on a parapet
ca 1881 25x16cm on panel
Metropolitan Museum N.Y.


Pastellskiss

Kritteckning

Seurat integrerade ramen i verken genom att bemåla den.
En visionär.


'
Nedan några av hans fantastiska teckningar i svartkrita.