måndag 27 juni 2016

Vad är litografi egentligen?Litografi är plantryck och görs på sten eller som offsetlito.
På en speciell litosten arbetar man direkt med krita eller tusch.
Metoden är komplicerad och bygger på principen att fett och vatten stöter bort varandra.
Vid offsetlito görs en bild på en genomskinlig ritfilm och sedan följer en fotokemisk process för att föra över bilden till plåten.
Jag har själv under åren gjort två litografiska upplagor men då fått hjälp av en erfaren tryckare.
Litografi är en komplicerad tryckteknik och de flesta konstnärer låter en tryckare hjälpa till med tryckningen.
Vid färglitografi görs en sten eller plåt för varje färg som måste tryckas separat på tryckpapperet.
Ett tryck med åtta färger kan då behöva tryckas lika många gånger som antalet färger.

Offsetlito kan vara gjort som ett vanligt rastrerat tryck på konstpapper och tangerar då ibland reproduktioner.
Litografisk tryckpress för stenlito


Begreppet litografi känner många till och fått stå för konsttryck vare sig det är reproduktioner eller originalgrafik.
Tyvärr har många inte klart för sig vad det är för grafisk teknik utan man accepterar även att en modern teknik som bläckstråleutskrifter får hamna under begreppet litografi.
Man vet att Picasso gjorde litografier.

Varför kallar man en utskrift gjord med en bläckstråleskrivare för litografi?
Namnet "giclée" och "pigment print" är vedertagna beteckningar på kvalitetsutskrifter gjorda med pigmenterat bläck och på arkivbeständigt papper.
Givetvis vänder man sig främst till grafiskt okunniga och kunder som är dåligt insatta i konst.

Det verkar ofta som man försöker höja pigmentutskrifters status genom att anknyta till klassiska och "fina" namn på de material som används.
Canson och Hahnemühle använder ofta namnet "etching" på sina papper för inkjet.
(etching = etsning)
För att få tekniken att låta mer hantverksmässig kallar man sig "master printer" och "konsttryckeri" när det egentligen är fråga om digital kopiering.

Det här skapar bara misstro och dåligt rykte mot en teknik som har stora kreativa möjligheter för seriösa konstnärer och grafiker.

Att fotografera en målning digitalt och sedan skriva ut den i en printer är egentligen reproduktion
Kallar man sedan trycket för litografi är det givetvis falsk varubeteckning.

Varför inte trycka litografi på ett litotryckeri så har man ryggen fri?

Gränsen mellan reproduktion och originalgrafisk verk följer inga bestämda regler utan det handlar om konstnärligt omdöme och känsla för  den grafiska tekniken möjligheter och uttryck.
Uttrycket i en oljemålning eller akvarell bygger ofta på teknikens egen särart så när man då skriver ut ett foto av målningen blir det bara en fotografisk avbildning.
Även om kvalitén på fotografiet och trycket är bra.

En metod kan vara när bilden anpassas till den grafiska tekniken och blir ett självständig grafisk version av en förlaga i en annan teknik.

Digitala trycktekniker har givetvis tagit över mycket inom den rent grafiska branschen.
Även inom konstgrafiken har de digitala verktygen gjort sitt intåg och man kan ta hjälp av dem helt och hållet eller i vissa moment av processen.

Att skapa ett grafisk konstverk i datorn och skriva ut med en printer är lika kreativ och kräver samma konstnärlig känsla för teknikens möjligheter som vilken annan grafisk metod som helst.
Arbetet med bildskärm och ritbord kan ses motsvara när man tecknar på litostenen eller ritfilmen.
En fördel är att man enklare kan få fram provtryck för bedömning under arbetets gång.
Dessutom arbetar man inte spegelvänt.

En intressant och kreativt spännande vidareutveckling av den nya tekniken är att göra en manuell efterbearbetning med hjälp av traditionella grafiska metoder som screentryck, djuptryck och monotypi. Eller vice versa.
Man kan ta det bästa och fördelar av flera tekniker.Det är slutresultatet som räknas.

stalhane studio & edition ›››
giclée, pigmentprint och konstfotografering

Daumier 
Bonnard

lördag 18 juni 2016

Jätteutskrift i studion

Håller på att hjälpa norska konstnären Ellisif Hals med en utsmyckning som skall sättas upp i Stockholm till hösten. Utgångspunkten är torrnålsgravyrer som uppförstoras till att vara ca 400x200cm och sedan skall bli ett collage i olika lager och färger.
Fantastiskt fina men nervöst när så stora utskrifter skall produceras.
Trycket på bilden år 200x110cm och utskrivet på Innova 315g natural white.
Det blir ca. 60m x 1,10m som skall tryckas.
Fotografering utförd av Camilla Gewing-Stålhane.

Ellisif Hals i mitten på bilden och hennes
sambo och kollega  Jakob Simonsson till vänster