måndag 29 januari 2018

Kortfattat om kompetens och vetande


Dunning-Kruger effekten innebär att den som är inkompetent är oförmögen att förstå sin inkompetens. Det betyder att inkompetenta överskattar sin kompetens mycket oftare än kompetenta.
Och många med hög kompetens underskattar sin relativ höga kompetens inom ett område i jämförelse med andra och kan anta att det som är lätt för den kompetente också är det för andra.
" Den inkompetente har felaktig uppfattning om sig själv, den kompetente om andra".

Ett problem som ofta uppkommer är att de inkompetenta hamnar mellan de okunniga och de kompetenta som ett slags barriär och hinder för kunskap.
Den okunnige imponeras av den inkompetente som har en ytlig kunskap om ett ämne.

Inom konstbranschen vimlar det av okunniga "experter".

Jag är uppväxt med en pappa som var konstnär och känd designer, har gått på konstskolor i många år, undervisat på konstskolor, arbetat som konstnär i 30 år  och upptäcker hela tiden hur mycket jag har att lära mig om bild. (och annat också)

En konstskola som påstår att man undervisar i klassisk anda kan inte ens lära
eleverna hur man tecknar en låda korrekt. Troligen kan inte läraren det själv.
För övrigt  kommer snart KG Nilsons nya bok om färglära att tryckas, fick korrekturen för några dagar sedan.

lördag 27 januari 2018

Kurser våren 2018


Teckning, nybörjare 

Arrangör och anmälan: Studiefrämjandet Malmö

tid: måndagar 18,30 - 21,00 8ggr
start: 5 feb resp. 9 april
pris: 1,600.- exkl.material

Vi går igenom och övar grunderna i teckning.
Material, teknik, komposition, perspektiv, skissteknik, djupillusion m.m.
Blyerts och lavering med svart vattenfärg. Teckning är grunden för allt bildskapande.
Lärare: Ulf Stålhane

Lavering av Richard Diebenkorn

Stora teckningskursen med krokiteckning
Arrangör och anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan Malmö
tid: Onsdag 18.00 10ggr 30 lektionstimmar
start:
pris: 2595:- exkl.material.
pris: En kurs som ger grundläggande kunskaper om teckning.
Material, tekniker, komposition och disposition, perspektiv, djupillusion, ljus och skugga,
skissteknik krokiteckning. m.m. Vi arbetar med blyerts, kol och lavering.
Lärare: Ulf Stålhane


Lördagskolan

Arrangör och anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan Malmö
tid: Lördag 10:00 12 ggr 60 lektionstimmar
start:
pris: 4995:- exkl.material.
Teckning och målning efter gemensamma uppgifter.
Komposition, färglära, materiallära, skissteknik m.m.
12 tillfällen a´5 lektionstimmar
Lärare: Ulf Stålhane

4 föreläsningar om konst och estetik

Arrangör och anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan Malmö
Pris per föreläsning 150:-

Från träsnitt till gicléetryck

Tisdag 13 mars kl 18.00–19.30
Konstgrafik kännetecknas av att man utför en bild i ett material och överför till ett annat som blir ett "avtryck".
Det har oftast använts för att mångfaldiga bilder i upplagor men också som ett sätt att göra original - monotypi.
Begreppen träsnitt, linoleumsnitt, trägravyr, torrnålsgravyr, etsning, litografi och serigrafi är beteckningar på traditionella konstgrafiska tekniker men det har även tillkommit fler nya tekniker,
som fotopolymer och giclée. De digitala och fotografiska verktygen är tillgängliga och även att man blandar nytt och gammalt.  Etiska och konstnärliga frågor om skillnaden mellan reproduktion och originalgrafik tas upp.
Ann Makander,giclée Paula Rego etsning, Whistler torrnål. Degas monotypi,
Edvard Munch träsnitt, , Palle Nielsen linoleumsnitt, Picasso litografi

Inte bara Picasso
Tisdag 27 mars kl 18.00–19.30
Alla känner till ett antal konstnärer som av olika anledningar har blivit kända för en bredare allmänhet. Det har gjort filmer om Picasso, DaVinci, Modigliani, VanGogh och Vermeer. Många känner till Andy Warhol, Monet och Dali.
Det finns många andra intressanta konstnärer som kanske inte varit så medialt originella att det gjorts filmer om deras liv..
De är ofta konstnärernas konstnärer, kanske bara kända nationellt eller regionalt.
Vi tittar på verk och levnad av ett antal spännande konstnärer som kanske inte läraren i bildämnet nämnde.


Elmer Bischoff, Ed Ruscha, Mary Cassat


Måleriets magi
Tisdag 8 maj kl 18.00–19.30
Det har dödförklarats i omgångar ända sedan fotografiet kom. Men det kommer alltid tillbaka med ny kraft och giltighet. Måleriet har när det är som bäst ett slags magi att tilltala varseblivningen. Det kan vara allt från abstrakt expressionism, uråldriga grottmålningar och superrealism. Vad tillför måleriet som inte fotografiet gör i sin förmåga att återge? Vad är meningslös dekoration och vad är medveten komposition med färg och form?

Grottmålning, Amy Sillman. Robert Bechtle


Vägen till verket
Tisdag 22 maj kl 18.00–19.30
Om man går runt på konsthallar och museer ser man oftast färdiga konstverk.
Sällan visas skisser och förlagor för att åskådaren ska få inblick i processen bakom verket och få en djupare inblick i konstnärens syfte. Vägen är lika viktig som målet.
Många fascineras av att en målning ser väldigt detaljerad ut och verkar tagit lång tid att utföra när en annan bild ser ut att kommit till hastigt men kan ha  åratals arbete bakom sig av skisser och studier för att nå sitt mål.
Vi tittar på några olika konstnärer och deras verk med utgångspunkt från idéer, studier,s kisser, förlagor, metoder, tekniker, varianter och korrigeringar fram till slutmålet.söndag 7 januari 2018

Hötorgskonst III


Gråtande barn är klassisk känd hötorg.
Bilden nedan såldes bara i Sverige i tusentals exemplar.
Det var reproduktioner av målningar gjorda av konstnären Bruno Amadio (1913-1981).
Inte helt oskickligt gjorda men insmickrande falska och utan konstnärlig känsla.
Nedan 
Svensk hötorgskonst med tjock guldram för att ge ett värdefullt intryck.
Okunnigt och obegåvat kladdmåleri som försöker efterlikna etablerat från konsthistorien.
Ibland förses ramen med en mässingsplakett med konstnärens namn m.m.
liknande museernas äldre måleri.

Att härma etablerad kvalitetskonst för att ge intryck av gedigen klassisk kunskap eller modernistisk stil är utbrett inom hötorgskonst.

En konstnär som var verksam under åren runt 1905-20 var Modigliani som efter utbildning vid akademin i Venedig ägnade sig åt ett modernistiskt figurmåleri med drag av kubism och fauvism.
Han har ett personligt formspråk där dekorativa stiliseringar med utdragna proportioner är typiska.
I grunden ligger insikter om anatomi och form vilket gör att deformationen ändå blir trovärdig.
Men hans stil inbjuder till att ytligt härma och imitera och det finns många exempel på det i konsthandeln.
Det som gör Modigliani respekterad i konsthistorien är det som inte kvasikonstnärerna kan och begripit, och tyvärr också de som köper skräpet av dem.

Modigliani
Modigliani