torsdag 24 januari 2013

Yrkesheder

Igår var jag på styrelsemöte med mina kollegor i ateljéföreningen Addo.
Vi är ca 50 konstnärer som hyr ateljéer i den gamla fabriksbyggnaden som en gång i tiden innehöll räknemaskinstillverkaren Addo.
I början på 90-talet byggdes den om till ateljéhus av kommunen.
Det finns ateljéer från 25m2 till 60m2 storlek + gemensamt projektrum på 200m2.
Till för ett par år sedan erhöll vi subventioner av kommunen men som har tagits bort så nu betalas marknadsmässig hyra.
Kravet för att bli medlem är att vara yrkesverksam konstnär etc.

Under vårt möte kom medlemskriterierna upp till diskussion.
Vi följer sedan subventionstiden KRO:s rekommendationer att man i princip ska ha en dokumenterad verksamhet som yrkeskonstnär.
En styrelsemedlem gjorde ett inlägg om att konstnär är mer ett kall än ett yrke.
Jag har under tidigare diskussioner om detta varit skeptisk till definitionen "kall" och menat att det är viktigt att ta yrket på allvar och att det finns många andra yrken som också är ett liknande "kall".
Där inte främst den ekonomiska vinningen och försörjningen är det primära utan andra aspekter.

Men jag anser att definitivt att man måste kunna försörja sig på sitt yrke och att man för det mesta får för dåligt betalt med tanke på hur mycket tid man lägger ner.
Det händer att man förväntas ställa upp utan ekonomisk ersättning och det är säkert en följd av "kallet".

Jag valde inte konstnärskapet främst för att vara den bästa försörjningen.
Eftersom min far var framgångsrik keramiker, konstnär och designer så var steget ganska naturligt för mig att satsa på ett kreativt yrke. Pappa satte ofta konstnärlig kvalitet och yrkeskunnande i fokus.
Det medförde att jag fick en grundläggande etik om hur viktig yrkesheder är.

Man kan tyckas som en "ickesmart" när man inte vill göra avkall på sin yrkesheder.
Och inte istället satsa på att tjäna så mycket pengar som möjligt på de möjligheter som uppkommer oavsett kvalitet och etik.

Det är egentligen ingen motsättning med att leva ekonomiskt gott  och samtidigt göra en konstnärlig karriär som bygger på hög konstnärlig kvalitet och moral.
Det gäller att hitta rätt kanaler så man inte hamnar på fel ställe.

Forts följer....
torsdag 10 januari 2013

Ung och odödlig

Den aktuella debatten om centerns idéprogram är intressant.
När jag fick höra bl.a. förslaget om fri invandring reagerade jag och undrade hur har dom tänkt sig att hantera detta. Skall vi slåss om tillgångarna och den starke överlever? Likt vilda västern?
Svenskarna vill inte ha vissa jobb och därför måste vi ta in arbetskraft för detta nämndes också.
Jag fick en aning av gammalt sydstatstänkande - slavarbete.
När man sedan också pratar om att minska statens inflytande och öka regionernas självbestämmande börjar det osa bränt...
Den här soppan kan jag misstänka har att göra med ungdomens tro på sin egen odödlighet och övertro på sin egna slutsatser.
Det är naturligt att man som ung har drömmar och visioner som man senare i livet måste revidera.
Jag har själv upplevt det och funderat på hur jag egentligen tänkte.

Här är en konflikt i ett önskat progressivt samhälle att äldre uppfattas som bakåtsträvare och konservativa samtidigt som unga kan komma med orealistiska tankar och idéer.
Det är givetvis viktigt att  åsikter och erfarenheter respekteras och debatteras.
En bra idé existerar inte utan en vision, alltså hur kommer detta att fungera?
Att bara konstruera idéer utan att analysera och sätta in dem i sitt sammanhang är kvasi.

En del av centerns "nya" idéer om frihet känner man igen från hippiekulturen bara att nu är det en tuffare marknadsekonomi man låter gälla.

Vad jag förstår kommer centerledaren från en politikerfamilj, hade höga betyg i skolan, och har gjort en raketkarriär. Hon uppfattar nog sig själv som odödlig och med sin relativa ungdom inser hon kanske inte motsatsen. Men det är inte hennes fel att hon blev partiledare.

Men vilka mediaclowner hon har runt omkring sig...fredag 4 januari 2013

Printer

Idag fick jag igång min nya skrivare med hjälp av kollegan Anders Jönsson.
En likadan som jag är van vid.
Skriver ut från min Mac och det är lite annorlunda än från PC (som jag gjort hittills)
Kanske lite bättre faktiskt.

Intressant med möjligheterna som finns att arbeta med bilder på Ipad och Iphone.
De senaste apparna t.ex Artstudio har betydligt högre upplösning än tidigare och medger utskrifter i A2 format.
Utvecklingen går framåt och min Iphone5 är riktigt snabb när man jobbar med den.
En funktion som är spännande är också panoramafuktionen.
Allt kan bli bra i händerna på någon som ser möjligheterna och inte bara nyheten...