torsdag 19 oktober 2023

Lukasgillet i Lund - 125år - jubileumsbok

 

 
Lukasgillet i Lund har fyllt 125 år och i samband med det har man gett ut en magnifik bok som främst behandlar de senaste 25 åren och det tillhörande traditionella planschmålandet. 
Det finns över 300st gjorda under årens lopp och de behandlar aktuella ämnen, lokalt men också internationella företeelser och händelser.
Vi är ett tiotal konstnärer som utför varsin inför det stora julgillet där de visas och kommenteras av en presentatör. Jag har varit med sedan 1999 och målat planscher.  Inför jubileumsboken blev jag intervjuad av Per Lindström och Johan Stenström. I förrgår fick jag mitt exemplar av denna bok vid en ceremoni och som visar alla de senaste 25 årens planscher men även presentationer av fyra konstnärer.
Igår var det årsmöte på Grand i Lund med ca 100 medlemmar närvarande (gillet har ca 500 medlemmar).
På Grand hotell finns den speciella Lukassalen med en samling porträtt av ett antal Lukasbröder.

Jag känner mig oerhört hedrad av att få vara med i denna fina bok med bra text och fina bilder:Min ateljé i MalmöFrån ateljén ute på torpet i SvedalaJohan Stenström och Per Lindström

Inga kommentarer: