torsdag 24 januari 2013

Yrkesheder

Igår var jag på styrelsemöte med mina kollegor i ateljéföreningen Addo.
Vi är ca 50 konstnärer som hyr ateljéer i den gamla fabriksbyggnaden som en gång i tiden innehöll räknemaskinstillverkaren Addo.
I början på 90-talet byggdes den om till ateljéhus av kommunen.
Det finns ateljéer från 25m2 till 60m2 storlek + gemensamt projektrum på 200m2.
Till för ett par år sedan erhöll vi subventioner av kommunen men som har tagits bort så nu betalas marknadsmässig hyra.
Kravet för att bli medlem är att vara yrkesverksam konstnär etc.

Under vårt möte kom medlemskriterierna upp till diskussion.
Vi följer sedan subventionstiden KRO:s rekommendationer att man i princip ska ha en dokumenterad verksamhet som yrkeskonstnär.
En styrelsemedlem gjorde ett inlägg om att konstnär är mer ett kall än ett yrke.
Jag har under tidigare diskussioner om detta varit skeptisk till definitionen "kall" och menat att det är viktigt att ta yrket på allvar och att det finns många andra yrken som också är ett liknande "kall".
Där inte främst den ekonomiska vinningen och försörjningen är det primära utan andra aspekter.

Men jag anser att definitivt att man måste kunna försörja sig på sitt yrke och att man för det mesta får för dåligt betalt med tanke på hur mycket tid man lägger ner.
Det händer att man förväntas ställa upp utan ekonomisk ersättning och det är säkert en följd av "kallet".

Jag valde inte konstnärskapet främst för att vara den bästa försörjningen.
Eftersom min far var framgångsrik keramiker, konstnär och designer så var steget ganska naturligt för mig att satsa på ett kreativt yrke. Pappa satte ofta konstnärlig kvalitet och yrkeskunnande i fokus.
Det medförde att jag fick en grundläggande etik om hur viktig yrkesheder är.

Man kan tyckas som en "ickesmart" när man inte vill göra avkall på sin yrkesheder.
Och inte istället satsa på att tjäna så mycket pengar som möjligt på de möjligheter som uppkommer oavsett kvalitet och etik.

Det är egentligen ingen motsättning med att leva ekonomiskt gott  och samtidigt göra en konstnärlig karriär som bygger på hög konstnärlig kvalitet och moral.
Det gäller att hitta rätt kanaler så man inte hamnar på fel ställe.

Forts följer....
Inga kommentarer: