torsdag 10 januari 2013

Ung och odödlig

Den aktuella debatten om centerns idéprogram är intressant.
När jag fick höra bl.a. förslaget om fri invandring reagerade jag och undrade hur har dom tänkt sig att hantera detta. Skall vi slåss om tillgångarna och den starke överlever? Likt vilda västern?
Svenskarna vill inte ha vissa jobb och därför måste vi ta in arbetskraft för detta nämndes också.
Jag fick en aning av gammalt sydstatstänkande - slavarbete.
När man sedan också pratar om att minska statens inflytande och öka regionernas självbestämmande börjar det osa bränt...
Den här soppan kan jag misstänka har att göra med ungdomens tro på sin egen odödlighet och övertro på sin egna slutsatser.
Det är naturligt att man som ung har drömmar och visioner som man senare i livet måste revidera.
Jag har själv upplevt det och funderat på hur jag egentligen tänkte.

Här är en konflikt i ett önskat progressivt samhälle att äldre uppfattas som bakåtsträvare och konservativa samtidigt som unga kan komma med orealistiska tankar och idéer.
Det är givetvis viktigt att  åsikter och erfarenheter respekteras och debatteras.
En bra idé existerar inte utan en vision, alltså hur kommer detta att fungera?
Att bara konstruera idéer utan att analysera och sätta in dem i sitt sammanhang är kvasi.

En del av centerns "nya" idéer om frihet känner man igen från hippiekulturen bara att nu är det en tuffare marknadsekonomi man låter gälla.

Vad jag förstår kommer centerledaren från en politikerfamilj, hade höga betyg i skolan, och har gjort en raketkarriär. Hon uppfattar nog sig själv som odödlig och med sin relativa ungdom inser hon kanske inte motsatsen. Men det är inte hennes fel att hon blev partiledare.

Men vilka mediaclowner hon har runt omkring sig...Inga kommentarer: