fredag 8 februari 2013

Bedrägeri och okunnighet

Hästkött i lasagne från Findus, falskt oxkött etc.
För de som äter kött är det är det egentligen inte sämre "kött" men det rör sig om falsk varubeteckning och som utgår från girighet att tjäna så mycket som möjligt på konsumenternas godtrogenhet.
Oxkött låter finare än fläskkött.

I konstvärlden finns samma försök att med hjälp av en falsk varubeteckning höja värdet på ett objekt genom att förse det med en invand varudeklaration.

När det gäller den lukrativa konstgrafiken har det under många år förekommit massor av mer eller mindre omfattande bedrägerier, både synnerligen medvetna och även ren okunnighet.

Främst har litografi fått en oförtjänt hög status och vad som borde betraktas som rena affischer producerade på tryckerier i stora upplagor säljs som limiterade upplagor.
Men litografi känner man till och det är fint.
Sedan att konstnären ofta inte ens kan påverka resultatet är ointressant.
Bara signaturen finns.

Etsning och koppargrafik har också en högstatus oavsett om den rent konstnärliga kvaliten ofta är usel.
Det finns givetvis fantastisk koppargrafik och sällan är upplagorna speciellt stora men många gömmer sig bakom teknikens rykte och charm.

Träsnitt och linoleumsnitt är underskattat som tekniker och min åsikt är att dessa "simpla" tekniker verkligen kan locka fram konstnärlig kreativitet med sitt motstånd och enkelhet.

Som en modern parallell har jag sett konstnärliga framsteg när digital teknik har använts.
Det "ickeromantiska" i att arbeta med ritplattor, ipads och inkjet har vitaliserat mångas konstnärskap.
Det finns ett "motstånd" och möjligheter som kunniga och begåvade konstnärer inser och förstår fördelarna med.

Tyvärr har okunnighet och girighet gjort att alltför mycket "grafik" som är avfotograferade original och reproduktioner fått representera den digitala tekniken.
Det förekommer även att man kallar det litografi och det är falskt och korkat eftersom det sänker värdet på en mycket bra modern teknik.
Egentligen är "giclée" en mycket bättre konstgrafisk teknik än litografi, oavsett om det är stenlito eller offset.
Litografi är väldigt omständlig om konstnären vill ha full kontroll över slutresultatet.
Det är nästan omöjligt och man får acceptera något som ofta inte är helt tillfredställande.

Jag tror att tiden talar både för digitalt teknik liksom för de mer fysiska teknikerna som träsnitt etc.
Precis som oljemåleriet... i original.

Inga kommentarer: