tisdag 2 april 2013

Dagens citat


” Vi får aldrig skaparförmågan ensam. Den går alltid i par med iakttagelseförmågan. Och den verkligt skapande känns igen på sin förmåga att alltid finna något beaktansvärt i det som omger honom, även i det enklaste och mest vardagliga. Han behöver inte något vackert landskap; han behöver inte omge sig med sällsynta och dyrbara föremål; han behöver inte gå på upptäcksfärd, han har alltid något inom räckhåll. Han behöver bara se sig omkring. Han får sina uppslag av sin vardagliga omgivning. Den minsta tillfällighet fångar hans intresse och avgör hans handlande. Om fingret råkar slinta lägger han märke därtill; vid lämpligt tillfälle drar han sedan nytta av det oförutsedda som ett ögonblicks svaghet uppenbarat för honom. Man skapar inte slumpen: man lägger märke till den och blir inspirerad av den”
Igor Stravinskij


Inga kommentarer: