söndag 28 april 2013

Att vara konstnär I.

För en konstnär är det nödvändigt att fundera över vad man sysslar med och analysera den egna processen.
Konstnärsyrket är både ett sätt att leva, eller rättare sagt en väg till självförverkligande, och dessutom en försörjning.
Det är ofta svårt att försörja sig på att sälja verk som passar in i en egna konstnärliga processen.
M.a.o. det krävs mycket tid för konstnärlig utveckling och analys som inte ger direkta inkomster.
Jag kan tänka mig att det anses som icke smart att lägga tid på sådant som inte direkt genererar pengar.
Ofta möter man personer involverade i konstbranschen som ser konst som en vara som man kan tjäna mycket pengar på.
Då måste man skära bort alla onödiga moment vilket drabbar den konstnärliga kvaliteten.

När jag var lärare i konst såg jag ofta väldigt dåliga läroböcker.
Det som kännetecknade dessa var att allting såg så enkelt ut och detta var förförande för en okunnig nybörjare. Man behöver inte skrämma bort den som vill lära sig men inte heller luras.
Det är ohederligt.
Läroböcker i skolan granskas av kunniga inom ämnen som gör bedömningen.
Detta är accepterat.
Men när det gäller läroböcker i konst så är det upp till konsumenten att bedöma kvaliteten.
Någon konsumentvägledning går inte att finna.


Inga kommentarer: