torsdag 11 december 2014

Ulf Stålhane edition - uppdaterad hemsida
Jag har uppdaterat min hemsida med information om tryck och framtagning av konstgrafik och foto.
Det finns prisexempel och bilder på editioner och grafik som jag har producerat.
Dessutom redogör jag för mina texter, seminarier och föredrag om "giclée" och konstgrafik.
Originalgrafik- reproduktion m.m.

www.stalhane.se


Inga kommentarer: