onsdag 18 juni 2014

Konstnärligt omdöme

Att bedöma konst är är svårt, och det ligger i sakens natur att en konstarts utövare som efter åratal av övning, utveckling av sin talang och inhämtning av kunskaper har ett omdöme som är överlägset de flesta beträffande konstnärliga bedömningar.
Det hindrar inte att även den mest kunnige också misslyckas och det är också nödvändigt för konstnärlig utveckling.
Att alltid upprepa det man kan  blir i längden ointressant och kan tyda på intellektuell lättja.
Människan är nog i grunden bekväm och framsteg kräver ansträngning och att våga.

Som alla insatta känner till så finns det på grund av brist på omdöme många som gett sig in i konstbranschen för att tjäna pengar på ett enkelt sätt. Man har förstått att just här går det att luras.
Många ser ingen skillnad på fusk och äkta. och betalar för något som man tror är värt mycket.

I den politiska debatten kritiseras privatiseringar av vård och omsorg för att s.k. riskkapitalister ser möjligheter att tjäna pengar.
Det är inget fel att kunna försörja sig och tjäna pengar på sitt arbete.
Många som har ett s.k. konstnärligt yrke har för det mesta inte valt det för att tjäna pengar på ett enkelt sätt, man visste från början att det krävs begåvning, uppoffringar och slit.
Man har en vision och tro på sin talang att kunna åstadkomma verk som kommer att uppskattas och hålla en hög kvalitet. Därför vill man få respekt för det man gör.

En alltför vanlig företeelse som jag och många andra upplevt är att de mest obegåvade eller icke ambitiösa ofta uppfattar sig själva som kunniga. Det medför t.ex att man åtar sig uppgifter  som kräver  utbildning, erfarenhet och talang.
Visst det kan vara bra att våga misslyckas men det är inte samma sak som att sakna självkritik.

Ett exempel från en erfaren kollega som höll i en grundläggande akvarellkurs. Efter började vissa elever hålla i egna kurser.
Det är som att man skulle hålla kurs i franska efter en termin...

Jag skulle kunna nämna otaliga exempel.

Den okunnige och ej insatte förstår inte hur enormt mycket det finns att lära sig.Inga kommentarer: