lördag 27 oktober 2012

Seminarium 5 november

På måndagkväll den 5 november har jag bjudit in till ett seminarium som kommer att fokusera på "Giclée". En konstgrafisk teknik som använder digital inkjet för att åstadkomma konsttryck.
Precis som t.ex. screen och litografi använder man en teknik som även används inom andra verksamheter än rent konstgrafiska.

Det har med rätta uppkommit skepsis mot "Giclée" och det digitala men som med all ny teknik är kunskapen och erfarenheten avgörande och inte minst den konstnärliga förmågan att förstå möjligheterna i tekniken.
En bra konstnär ser de kreativa möjligheterna i alla tekniker när man får tid och möjlighet att arbeta med dem.
I början blir det ofta att men ser förenklade vägar att åstadkomma konstverk.
Efter ett tag upptäcker man vad som är lättköpta effekter och vad som är själva motståndet i tekniken och med andra ord möjligheterna.

Den förhållandevis större tillgängligheten och lägre kostnaden att göra upplagor och tryck kommer givetvis att medföra att en massa dålig grafik kommer fram men också mycket bra grafik från konstnärer som har förmågan att utnyttja potentialen i tekniken.

Hos en del konstgrafiker finns enligt mig en syn på konstgrafiska tekniker som främst ett slags bevarande av en äldre hantverkstradition. Och då blir följden mer ett "Skansen" med grafiker som visas upp och använder gamla verktyg.
Konst handlar inte främst om att till varje pris bevara gamla tekniker då blir följden kreativ stagnation.

Jag vill gärna jämföra fotografins utveckling från analogt till digitalt. Kamerans grundfunktion har inte ändrats speciellt mycket utan bygger fortfarande på "camera obscura".
Film och glasplåtar har ersatts av censorer som registrerar ljuset istället för kemiska processer.
En fotograf som kan ta bra bilder tar minst lika bra bilder med digital teknik.
Stora fördelar finns med den fantastiska ljuskänsligheten, bildkvaliteten och frånvaron av filmkostnad.
Fotografer som till stor del byggde sin kvalitet på mörkrumsarbetet kan få svårt om man inte lär sig den nya tekniken.
Många ifrågasätter om inte fotografin blir sämre när det plötsligt inte finns någon filmkostnad.
Att man slarvar och bara trycker av istället för att komponera och skapa sina foton med eftertanke.
Här kan man se paralleller med digitalgrafik och Giclée.
Ovanstående problematik är egentligen inget nytt utan är kärnan i all konstnärlig verksamhet -
att utföra ett konstnärligt arbete med omdöme och känsla för konstnärlig kvalitet och med en tekniks alla möjligheter och begränsningar vare sig man arbetar med äldre eller nyare.


Det klarar en bra konstnär.

Inga kommentarer: