torsdag 20 oktober 2011

Begåvning

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/trender/talang-ar-overskattat_6563987.svd
En psykologiprofessor påstår att begåvning är oerhört överskattad för att bli duktig i sport och musik. Träning går före talang.
Min erfarenhet är att talanger kommer mycket längre med träning än de som inte har.
Om man startar tidigt i livet skulle det också betyda mycket.
Allt som han säger anser jag vara sanning med mycket modifikation.
På en del punkter nonsens.
Han pratar i princip om att alla barn kan uppöva absolut gehör...
nu är det så att absolut gehör betyder absolut inte att man är musikalisk.
Det går att tolka undersökningar och tester på olika sätt.
Utgångspunkten vad man menar med talang och begåvning kan också variera.
Hur har vi det med undersökningar om höger och vänster hjärnhalva?
Enligt vissa rön är vänsterhänta mer konstnärligt begåvade, eller bli vi bättre av att skriva med vänster hand?


Men att vissa har medfödd begåvning är otvivelaktigt - däremot måste den utvecklas och då behövs det träning, massor och åter massor.
Har man talang går det lättare och man borde bli mer motiverad.
På en punkt har professorn helt rätt - det måste vara rätt träning...

Ibland har man lite stor respekt för professorstitel - jag har mött fårskallar.
Inga kommentarer: