måndag 18 januari 2010

Aktualitet

Jag har funderat på om hur fort man tröttnar på t.ex. en målad bild. Likt hur man tröttnar på ett musikstycke(låt) eller en film.
Kanske är det så att upplevelsen av ett bra konstverk skiftar från tid till tid och att den aldrig blir "uttjatad".
Eller som en film t.ex. tappar i spänning och överraskningsmoment.
Å andra sidan har jag faktiskt tittat på vissa filmer säkert 20 gånger...

Konstverk som finns på muséer löper kanske inte samma risk som verk i privat ägo att "slitas ut" eg. "tittas sönder".

När jag återkommer till ett museum ser och upplever jag andra saker än förra gången.
Givetvis.
Och mina nya erfarenheter ger mig möjlighet att se verket igen.

Inga kommentarer: